TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Hệ thống giáo dục Mỹ

usa-flag

Trường Tiểu Học

Trẻ em Hoa Kỳ bắt đầu đi học vào lúc lên 5. Năm học đầu tiên tại trường được gọi là Mẫu Giáo. Tất cả học sinh tại Hoa Kỳ đều bắt buộc phải theo học chương trình Tiểu Học. Năm thứ 2 tại trường được xem như là năm đầu tiên của chương trình Tiểu Học và được xét là năm bật 1. Tại Hoa Kỳ, từ “cấp bậc” mang 2 ý nghĩa: (1) điểm số đạt được khi học sinh tham gia các kỳ kiểm tra và (2) là cấp bậc lớp học từ Tiểu học lên Trung Học. Các trường Tiểu Học thường bao gồm 5 năm đào tạo.

Trung học Phổ Thông

Sau khi hoàn tất 5 năm Tiểu Học, học sinh Hoa Kỳ sẽ được tiếp tục vào học chương trình Trung Học Phổ Thông. Các trường Trung Học Phổ Thông thường bao gồm 7 năm đào tạo từ lớp 6 tới lớp 12. Chương trình từ lớp 9 tới lớp 12 được gọi là chương trình Trung Học. Sau khi hòan tất lớp 12, học sinh Hoa Kỳ sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Trung Học. Tại Hoa Kỳ, học sinh phải có bằng Trung Học trước khi nộp hồ sơ vào các trường Cao Đẳng hoặc Đại Học. Các bạn sinh viên Quốc Tế muốn theo học chương trình Cao Đẳng hoặc Đại học tại Hoa Kỳ cũng phải hoàn tất chương trình trung học thì mới được xét tuyển vào đại học.

Chương trình Cao Đẳng hoặc Đại Học

Các sinh viên đã hoàn tất chương trình Trung Học và muốn tham dự chương trình Cao Đẳng hoặc Đại Học thì phải tham gia chương trình này.

Bằng Cao Đẳng Cộng Đồng: Có các trường giảng dạy chương trình Cao Đẳng 2 năm hoặc chương trình Đại Học 4 năm (gọi là Bằng Cử Nhân)với nhiều chuyên nghành học. Hầu hết các trường đại học không nhất thiết yêu cầu học sinh phải chọn nghành vào năm học đầu tiên. Lên năm thứ 2 sinh viên sẽ được yêu cầu chọn nghành. Các bạn sinh viên hoàn tất xong chương Trình Cao Đẳng Cộng Đồng có thể tiếp tục chuyển tiếp vào 2 năm cuối đại học để lấy bằng Đại Học.

Chương trình Sau Đại Học

Các bạn sinh viên đã có bằng Đại Học có thể tiếp tục học Cao Học để hoàn tất một trong 2 lọai văn bằng sau. :

Bằng Thạc Sỹ: Chương trình này thường được đào tạo trong vòng 2 năm và chuyên sâu vào các chuyên nghành. Các bạn sinh viên thông thường chọn học chương trình Thạc Sỹ với các nghành liên quan tới chuyên nghành đại học đã học trước đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như cũng có những sinh viên thep học chương trình Thạc Sỹ nghành Quản Trị Kinh Doanh (MBA) mà khi học đại học đã từng theo học 1 chuyên nghành khác.

Bằng Tiến Sỹ: Các sinh viên muốn học chương trình chuyên sâu và Cao hơn thì có thể theo học chương trình Tiến Sỹ (PhD). Bằng Tiến Sỹ có thể được đào tạo từ 3 tới 6 năm. Điều này phụ thuộc vào chuyên nghành, phụ thuộc vào năng lực học tập cũng như  luận văn mà bạn đã chọn. Luận văn là một nghiên cứu chuyên sâu trên giấy và được yêu cầu phải được hoàn tất trước khi được cấp bằng

 

 

Mời bạn like page >> https://www.facebook.com/duhochkpsedu/ Để được cập nhật nhiều thông tin du học bổ ích.

 

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Công Ty Du Học Hoàng Kim Phát

Hotline: 0906270608/ 0938457499 (Tp HCM) / 0905756099 (Tp Đà Nẵng)

Email: info@hkpsedu.com

Facebook: https://www.facebook.com/thikimkhanh.tan.1

Fanpage: https://www.facebook.com/duhochkpsedu/

Website: www.hkpsedu.com