TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Đại diện tại Việt Nam
Trung học

Trung học

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết) Du học Canada - Burnaby School District. Thành phố Burnaby *Du học Canada - Abbotsford School District. Thành phố ...
Cao đẳng

Cao đẳng

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết) Du học Canada - Langara College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại ...
Đại học

Đại học

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALBERTA(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết) Du học Canada - MacEwan University. Thành phố Edmonton. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao Đẳng, Đại học *Du học Canada - Mount ...
Chương trình Anh Ngữ

Chương trình Anh Ngữ

DU HỌC CANADA - TRUNG TÂM ANH NGỮ ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết) Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ ILAC - Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh đầu vào.Du ...