HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Visa du học New Zealand
VISA: TRẦN PHƯƠNG LIÊN

VISA: TRẦN PHƯƠNG LIÊN

Ngày sinh : 06-05-1991
Tỉnh/tp : Đà Nẵng
Quốc gia đến : New Zealand
Trường : Victoria University of Wellington
Ngành học : Master of commerce (finance)
Bậc học : Thạc sĩ