TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Hệ thống giáo dục Anh

Hệ thống giáo dục Anh Quốc chia ra thành các giai đoạn chính như sau:

 

  • Giai đoạn 1 từ 5 tới 7 tuổi
  • Giai đoạn 2 từ 7 tới 11 tuổi
  • Giai đoạn 3 từ 11 tới 14 tuổi
  • Giai đoạn 4 từ 14 tới 16 tuổi

 

UK-student

Chương trình Tiểu học

Chương trình Tiểu học tại Anh bắt đầu từ 5 tới 11 tuổi, kết nối giữa giai đoạn 1 và 2 trong hệ thống giáo dục Anh Quốc.

 

Chương trình trung học phổ thông

Từ 11 tới 16 tuổi, học sinh sẽ tham gia học chương trình phổ thông trung học, đây là sự kết nối giữa giai đoạn 3 và 4 và là giai đoạn chuẩn bị cho học sinh tham dự kỳ thi GCSE’s.
 

Chương trình sau trung học

Khi học sinh hoàn tất chương trình  trung học phổ thông, họ có thể lựa chọn việc tiếp tục theo học để lấy bằng A’level, GNVQ’s, BTEC’s hay những bằng cấp khác. Các sinh viên mong muốn theo học Cao Đẳng hoặc Đại Học bắt buộc phải hoàn tất giai đoạn này.
 

Chương trình Cao đẳng hoặc Đại Học

Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong tất cả. Sinh viên Quốc tế có thể lựa chọn theo học chương trình Cao Đẳng, Đại Học hay Cao Học tại Anh Quốc. Đa phần sinh viên quốc tế thường tới Anh Quốc để vào học thẳng chương trình này sau khi đã hoàn tất chương trình trung học tại nước của mình.

 

 

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Công Ty Du Học Hoàng Kim Phát

Hotline: 0906270608/ 0938457499 (Tp HCM) / 0905756099 (Tp Đà Nẵng)

Email: info@hkpsedu.com

Facebook: https://www.facebook.com/thikimkhanh.tan.1

Fanpage: https://www.facebook.com/duhochkpsedu/