HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Trưởng phòng Cố vấn
Điện thoại : 0906720608
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Cố vấn
Điện thoại : 0906710608
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Trung học

Hệ thống giáo dục tại Canada được phân theo từng vùng

Hệ thống giáo dục giữa các vùng ở Canada có rất ít sự khác nhau. Ngoại trừ tỉnh bang Quebéc vì Quebéc có hệ thống giáo dục riêng và khác biệt hoàn toàn so với các tỉnh bang khác ở Canada.

Study_in_Canada

Chương trình du học Canada trung học phổ thông 

Năm học bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 6, một số trường khai giảng vào tháng một. Bậc trung học, các em học đến lớp 11, 12 hay 13 tuỳ thuộc vào quy định riêng của mỗi tỉnh. Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông, học sinh trung học có thể vào đại học, cao đẳng hay trường CEGEP - loại hình trường cao đẳng chỉ có riêng ở tỉnh.Chương trình trung học phổ thông 

 

Năm học tại Canada bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 6. Một số trường ở Canada khai giảng vào tháng một. Du học tại Canada bậc trung học, các em học đến lớp 11, 12 hay 13 tuỳ thuộc vào quy định riêng của mỗi tỉnh. Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông, học sinh trung học du học tại Canada có thể vào đại học, cao đẳng  ở Canada. Riêng tại Quebec các bạn du học sinh có thể chọn trường CEGEP - loại hình trường cao đẳng chỉ có riêng ở tỉnh bang Quebec.