TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC

Trách nhiệm của Công Ty Du Học Hoàng Kim Phát:

1) Cung cấp thông tin về khóa học, ngành học và các trường học trong hệ thống HKPS một cách chính xác, trung thức, đặc biệt là các điều khoản hoàn phí.

 

2) Hợp tác chặt chẽ với quí đối tác toàn bộ thủ tục xin nhập học kịp thời cho khách hàng phía quí đối tác với số lượng trường xin học tối đa là 2 trường, bao gồm cả việc kiểm tra trình độ tiếng Anh, đặt chỗ ở và đón sân bay, và thủ tục xin trường giám hộ cho học sinh dưới 18 tuổi.

 

3) Theo dõi học sinh sau khi nhập học tại nước sở tại, theo dõi hoa hồng tuyển sinh và thông báo đến quí đối tác thời điểm nhận hoa hồng tuyển sinh theo tỉ lệ thỏa thuận giữa hai bên.

 

TWO

 

Trách nhiệm của Quí Đối Tác:

1) Cung cấp toàn bộ thông tin về ngành học, trường học, website trường đến khách hàng theo đúng nội dung thông tin nhận từ HKPS Edu. Không cam kết với khách hàng chắc chắn trường sẽ nhận học sinh vì quyền quyết định thuộc về nhà trường.

 

2) Điền đầy đủ và cho khách hàng ký đơn ghi danh, đính kèm toàn bộ giấy tờ, hồ sơ xin trường của học sinh, chuyển hồ sơ sang cho HKPS bằng email trước khi hẹn ngày kiểm tra trình độ tiếng Anh (nếu có).

 

3) Làm việc chặt chẽ với khách hàng và thu các khoản phí liên quan như phí ghi danh, bảo hiểm y tế, phí khám sức khỏe, học phí, phí đặt chỗ ở, phí đưa đón sân bay, phí giám hộ theo yêu cầu của nhà trường, cơ quan di trú và các cơ quan chức năng khác.

 

4) Đảm bảo khách hàng hiểu rõ, cam kết chấp hành các điều kiện theo qui định của nhà trường và của Bộ di trú của nước sở tại, để duy trì việc học tập và duy trì Visa du học.

 

hop_tac

 

 

Các trường HKPS Edu làm đại diện

Các gói dịch vụ

Chương trình du học

Giới thiệu về Công ty

Tiến trình hồ sơ