HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Trưởng phòng Cố vấn
Điện thoại : 0906720608
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Cố vấn
Điện thoại : 0906710608
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Trung học

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Burnaby School District. Thành phố Burnaby.

Du học Canada - Abbotsford School District. Thành phố Abbotsford

Du học Canada - Vancouver School Board. Thành phố Vancouver.

Du học Canada - Surrey District School 36. Thành phố Surrey.

Du học Canada - New Westminster School District. Thành phố New Westminster.

Du học Canada - Richmond School District . Thành phố Richmond.

Du học Canada - Okanagan Skaha School District 67 . Thành phố Sout Okanagan.

Du học Canada - Saanich International Student School District 63 . Thành phố North Saanich.

Du học Canada - Greater Victoria School District 61 . Thành phố Victoria.

Du học Canada - Delta School District . Thành phố Delta.

Du học Canada - School District No.8 (Kootenay Lake) . Thành phố Nelson.

Du học Canada - North Vancouver School District . Thành phố North Vancouver.

Du học Canada - West Vancouver School District . Thành phố West Vancouver.

Du học Canada - The High School At VIU . Thành phố Nainamo.

 

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALBERTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada - Calgary Board Of Education . Thành phố Calgary.

Du học Canada - Calgary Catholic School District . Thành phố Calgary.

Du học Canada - Edmonton Public School . Thành phố Edmonton.

Du học Canada - Golden Hills School Division No.75. Thành phố Strathmore.

Du học Canada - Horizon School Division No.67. Thành phố Taber.

Du học Canada - LethBridge School District No.51Thành phố LethBridge

Du học Canada - Red Deer Catholic School District. Thành phố Red Deer.

Du học Canada - Red Deer Public School District. Thành phố Red Deer.

 

 

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG SASKATCHEWAN

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada -  Greater Saskatoon Catholic SchoolsThành phố Saskatoon.

Du học Canada -  Saskatoon International High School Program. Thành phố Saskatoon.

 

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MANITOBA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada -  Pembia Trails School Division. Thành phố Winnipeg.

 

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ONTARIO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada -  Bronte College. Thành phố Missisauga.

Du học Canada -  Dufferin-Peel Catholic District School Board. Thành phố Missisauga.

Du học Canada -  Braemar College. Thành phố Toronto.

Du học Canada -  Toronto School District. Thành phố Toronto.

Du học Canada -  Peel School District. Thành phố Missisauga.

Du học Canada -  Durham Catholic School District. Thành phố Oshawa.

Du học Canada -  Waterloo Catholic School District. Thành phố Kichener.

Du học Canada -  Simcoe County District School Board. Thành phố Midhurst.

Du học Canada -  Ottawa - Calerton District School Board. Thành phố Ottawa.

Du học Canada -  Catholic District School Board Of Eastern Ontario. Thành phố Kemptville.

Du học Canada -  Upper Canada District School Board. Thành phố Brockville.

Du học Canada -  Greater Essex County District School Board. Thành phố Windsor.

 

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG QUEBEC

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada -  English Montreal School Board. Thành phố Montreal.

Du học Canada -  Lester's B.Pearson School Board. Thành phố Montreal.

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEW BRUNSWICK

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada -  New Brunswick International Student ProgramThành phố Fredericton.

 

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NOVA SCOTIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada -  Nova Scotia Int'l Student Program. Thành phố Halifax.