TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Trung học

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG ARIZONA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - The Rancho Solano Preparatory School. Thành phố Glendale *

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG CALIFORNIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)     

Du học Mỹ - Archbishop Riordan High School. Thành phố San Francisco *

Du học Mỹ - Squaw Valley Academy. Thành phố Olympic Valley *

Du học Mỹ - Alameda Unified School District. Thành phố  Alameda *

Du học MỹEl Camino Real Charter High School. Thành phố  San Fernando Valley *

Du học MỹTorrance Unified School District. Thành phố Los Angeles County *

Du học MỹSan Luis Coastal Unified School District. Thành phố San Luis Obispo County *

Du học Mỹ - Valley International Academy. Thành phố Saratoga

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG CONNECTICUT

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Marianapolis Preparatory. Thành phố Thompson *

Du học Mỹ - St. Thomas More School. Thành phố Oakdale *

Du học Mỹ - Woodstock Academy. Thành phố Woodstock *

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG FLORIDA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết) 

Du học Mỹ - Florida Preparatory Academy. Thành phố Melbourne *

Du học Mỹ - The King’s Academy. Thành phố West Palm Beach *

Du học Mỹ - Lake Mary Preparatory School. Thành phố Lake Mary *

Du học Mỹ - Montverde Academy. Thành phố Montverde *

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG IDAHO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - The Ambrose School. Thành phố Meridian *

Du học Mỹ - Lighthouse Christian School. Thành phố Twin Falls *

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG MAINE

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Foxcroft Academy. Thành phố Dover-Foxcroft *

Du học Mỹ - Lincoln Academy.Thành phố Dover-Foxcroft *

Du học Mỹ - Washington Academy. Thành phố East Machias

Du học Mỹ - Fryeburg Academy. Thành phố Fryeburg *

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG MASSACHUSETTS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ -  Stoneleigh – Burnham School.  Thành phố Greenfield *

Du học Mỹ - Wichendon School Thành phố Wichendon *

Du học MỹLynnfield High School. Thành phố Lynnfield *

Du học MỹBurlington School District. Thành phố Vermont *

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG NEW YORK

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Houghton Academy. Thành phố Houghton *

Du học Mỹ - Oakwood Friends School. Thành phố Poughkeepsie *

Du học Mỹ - Whitestone Academy. Thành phố New York

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG OREGON

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Western Christian School. Thành phố Salem *

Du học Mỹ - C.S. Lewis Academy. Thành phố Newberg *

Du học Mỹ - East Linn Christian Academy. Thành phố Lebanon *

Du học Mỹ - Willamette Valley Christian School. Thành phố Brooks *

Du học Mỹ - Blanchet Catholic School. Thành phố Salem *

Du học Mỹ - Central Catholic High School. Thành phố Portland *

Du học Mỹ - Regis St. Mary High School. Thành phố Stayton *

 

DU HỌC MỸ - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG TEXAS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Brook Hill School. Thành phố Bullard *

 

DU HỌC MỸ - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG VERMONT

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Lyndon InstituteThành phố Lyndon Center *

 

DU HỌC MỸ - TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG WASHINGTON

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Edmonds College. Thành phố Tacoma *

Du học Mỹ - Upper Columbia Academy. Thành phố Spangle

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG KANSAS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Thomas More Prep. Thành phố Hays *

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG ARKANSAS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Subiaco Academy. Thành phố Subiaco

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG COLORADO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Belleview Christian School Thành phố westminster

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG MINNESOTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - St. Croix Lutheran Academy Thành phố West St. Paul

Du học Mỹ - Totino-Grace High School  Thành phố Fridley

 

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG MISSOURI

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Missouri Military Academy Thành phố Mexico

Du học Mỹ - Saint Paul Lutheran High School Thành phố Concordia

 

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG NEW JERSEY

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - New Jersey United Christian AcademyThành phố Monmouth County

 

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG NEW MEXICO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - New Mexico Military InstituteThành phố Roswell

 

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG PENNSYLVANIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Valley Forge Military Academy and CollegeThành phố Wayne

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG SOUTH CAROLIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Ben Lippen School Thành phố Columbia

Du học Mỹ - Camden Military Academy Thành phố Camden

 

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG TENNESSEE

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - The king's academy Thành phố Seymour

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG VERGINIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Carlisle School Thành phố Martinsville

Du học Mỹ - Kenston Forest School Thành phố Blackstone

 

 

DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG WISCONSIN

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Wisconsin Lutheran High School Thành phố Milwaukee