TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng

Được Công ty TNHH DV Hoàng Kim Phát sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” với những tiêu chí tuyển dụng công khai, minh bạch…đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao.

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn dựa trên nguyên tắc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên, thực hiện theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

Chính sách đào tạo & Phát triển nhân viên

Song hành với chiến lược phát triển kinh doanh, Công ty TNHH DV Hoàng Kim Phát đặc biệt rất chú trọng vào yếu tố con người trong chiến lược phát triển toàn diện và bền vững của công ty.
Trong suốt gần 10 năm qua, Nguồn Nhân lực của công ty chính là phần quan trọng nhất của Công ty TNHH DV Hoàng Kim Phát, đó là sự kết hợp của những con người khác nhau, sự đa dạng về văn hóa và sự dày dạn kinh nghiệm trong ngành. Bằng chính chiến lược quản trị nhân sự hợp lý, chính sách đãi ngộ tốt, cạnh tranh và hấp dẫn, Công ty TNHH DV Hoàng Kim Phát đã xây dựng được một đội ngũ nhân tài có tầm nhìn, có nhiệt huyết, họ là người có nhiều kinh nghiệm có kiến thức về ngành hàng, đảm bảo cho chiến lược tăng trưởng của công ty.

Vị trí Ngày đăng Số lượng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
Tuyển dụng - Chuyên Viên Cố Vấn Du Học 09/11/20 1 Tp HCM Hạn chót 30/11/2020
Tuyển dụng - Nhân viên Cố Vấn Du học 18/03/18 2 Tp HCM Hạn chót 31/12/2018
Tuyển dụng - Nhân viên Quản trị hành chánh – Du học 18/03/18 2 Tp Đà Nẵng Hạn chót 31/12/2018