HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Trưởng phòng Cố vấn
Điện thoại : 0906720608
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Cố vấn
Điện thoại : 0906710608
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Visa du học Australia
VISA: TRẦN HỮU TRUNG QUÂN

VISA: TRẦN HỮU TRUNG QUÂN

Ngày sinh : 04/02/1997
Tỉnh/tp : Bà Rịa – Vũng Tàu
Quốc gia đến : Australia
Trường : Western English Language School & St Albans Secondary College (Victorian Government Schools)
Ngành học : Trung học
Bậc học : Trung học
ĐẶNG HOÀNG MAI KA

ĐẶNG HOÀNG MAI KA

Ngày sinh : 18/11/1994
Tỉnh/tp : Đà Nẵng
Quốc gia đến : Australia
Trường : La Trobe Melbourne (La Trobe University)
Ngành học : Bachelor of International Business
Bậc học : Đại học
NGUYỄN HUY HOÀNG

NGUYỄN HUY HOÀNG

Ngày sinh : 20/01/1988
Tỉnh/tp : Bà Rịa – Vũng Tàu
Quốc gia đến : Australia
Trường : La Trobe Melbourne (La Trobe University)
Ngành học : Bachelor of Electronic Technology
Bậc học : Đại học
TRẦN VĂN HOÀNG

TRẦN VĂN HOÀNG

Ngày sinh : 30/11/1989
Tỉnh/tp : Bà Rịa – Vũng Tàu
Quốc gia đến : Australia
Trường : QIBT (Griffith University)
Ngành học : Bachelor of Engineering
Bậc học : Đại học