TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Du học Anh
Tổng quan về Anh

Tổng quan về Anh

Bằng cấp của các trường đại học tại Anh Quốc có giá trị trên toàn thế giới. Hiện tại, có hơn 50,000 chương trình đại học & sau đại học đang được giảng dạy tại Anh Quốc.Chương trình giáo dục đại học tại Anh Quốc là sự ...
Hệ thống giáo dục Anh

Hệ thống giáo dục Anh

Hệ thống giáo dục Anh Quốc chia ra thành các giai đoạn chính như sau:  Giai đoạn 1 từ 5 tới 7 tuổi Giai đoạn 2 từ 7 tới 11 tuổi Giai đoạn 3 từ 11 tới 14 tuổi Giai đoạn 4 từ 14 tới 16 tuổi Chương trình Tiểu họcChương trình ...
Hồ sơ du học

Hồ sơ du học

 Bước 1: Tìm Trường thích hợpNếu bạn quyết định ngành học và cấp bậc học bạn sẽ học, bạn sẽ phải chọn trường thích hợp với nhu cầu của bạn.Chọn được 1 trường tốt là điều quan trọng nhất. Bạn phải đảm bảo ...