HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Trưởng phòng Cố vấn
Điện thoại : 0906720608
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Cố vấn
Điện thoại : 0906710608
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Chương trình Anh Ngữ

DU HỌC CANADA - TRUNG TÂM ANH NGỮ ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ ILAC - Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh đầu vào.

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ Global Village - Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh

 

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG TÂM ANH NGỮ ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALBERTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ Đại Học Calgary - Thành phố Calgary. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh đầu vào.

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ Global Village - Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ Trường Mount Royal University - Thành phố Calgary. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh:

 

DU HỌC CANADA - TRUNG TÂM ANH NGỮ  ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ONTARIO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ ILAC - Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Đầu Vào

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ ICEAP - Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh đầu vào.

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ Global Village - Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ Kaplan - Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG TÂM ANH NGỮ ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NOVA SCOTIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ ICEAP - Thành phố Glade Bay và Thành phố Sydney. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh đầu vào.

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG TÂM ANH NGỮ ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEW BRUNSWICK

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ ICEAP - Thành phố Fredericton. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh đầu vào.

 

 

DU HỌC CANADA - TRUNG TÂM ANH NGỮ ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG QUÉBEC

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Trung Tâm Anh Ngữ Vanier College - Thành phố Montreal. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh đầu vào.