TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Cao Học

 

Chương trình Sau Đại Học

Các bạn sinh viên đã có bằng Đại Học có thể tiếp tục học Chương Trình Cao Học để hoàn tất một trong 2 lọai văn bằng sau:


Bằng Thạc Sỹ

Chương trình này thường được đào tạo trong vòng 2 năm và chuyên sâu vào các chuyên ngành. Các bạn sinh viên thông thường chọn học chương trình Thạc Sỹ với các ngành liên quan tới chuyên ngành đại học đã học trước đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như cũng có những sinh viên thep học chương trình Thạc Sỹ nghành Quản Trị Kinh Doanh (MBA) mà khi học đại học đã từng theo học 1 chuyên ngành khác.
 

postgraduate

Bằng Tiến Sỹ

Các sinh viên muốn học chương trình chuyên sâu và Cao hơn thì có thể theo học chương trình Tiến Sỹ (PhD). Bằng Tiến Sỹ có thể được đào tạo từ 3 tới 6 năm. Điều này phụ thuộc vào chuyên nghành, phụ thuộc vào năng lực học tập cũng như luận văn mà bạn đã chọn. Luận văn là một nghiên cứu chuyên sâu trên giấy và được yêu cầu phải được hoàn tất trước khi được cấp bằng.

 

 

 

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Công Ty Du Học Hoàng Kim Phát

Hotline: 0906270608/ 0938457499 (Tp HCM) / 0905756099 (Tp Đà Nẵng)

Email: info@hkpsedu.com 

Facebook: https://www.facebook.com/thikimkhanh.tan.1

Fanpage: https://www.facebook.com/duhochkpsedu/