TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALABAMA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Auburn University. Thành phố Auburn, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - University of North Alabama. Thành phố Florence, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - University of West Alabama. Thành phố Livingston, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ 

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ARIZONA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Arizona State University. Thành phố Phoenix. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ *

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ARKANSAS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Arkansas State University - Jonesboro. Thành phố Jonesboro, Chương trình đào tạo:

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG CALIFORNIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of La Verne. Thành phố La Verne, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - California Lutheran University. Thành phố Thousand Oaks, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị thạc sỹ 

Du học Mỹ - National University. Thành phố San Diego. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ *

Du học Mỹ - Lincoln University. Thành phố Oakland, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ *

Du học Mỹ - University of California, Riverside. Thành phố Riverside, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ *

Du học Mỹ - California State University, East Bay. Thành phố Hayward, Chương trình đào tạo: Đại Học *

Du học Mỹ - California State University Channel Islands. Thành phố Channel Islands, Chương trình đào tạo: Đại Học

Du học Mỹ - California State University Long Beach. Thành phố Long Beach, Chương trình đào tạo: Đại Học

Du học Mỹ - California State University Monterey Bay. Thành phố Monterey Bay, Chương trình đào tạo: Đại Học

 

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG COLORADO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of Colorado, Colorado Springs. Thành phố Colorado Springs, Chương trình đào tạo: Đại học

Du học Mỹ - University of Colorado, Denver. Thành phố Denver, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG CONNECTICUT

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of Hartford. Thành phố West Hartford, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ *

Du học Mỹ - University of New Haven. Thành phố West Haven, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG DELAWARE

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of Delaware. Thành phố Newark, Chương trình đào tạo: Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG FLORIDA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Florida Atlantic University. Thành phố Boca Raton, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ*

Du học Mỹ - Lynn University. Thành phố Boca Raton, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - Embry-Riddle Aeronautical University. Thành phố Daytona Beach, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Florida A&M University. Thành phố Tallahassee, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Jacksonville University. Thành phố Jacksonville, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of West Florida. Thành phố Pensacola, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of Central Florida. Thành phố Orlando, Chương trình đào tạo: Đại Học

Du học Mỹ - Saint Leo University. Thành phố St Leo, Chương trình đào tạo: Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG GEORGIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Savannah College of Art and Design (SCAD). Thành phố Savannah, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Brenau University - Gainesville. Thành phố Gainesville, Chương trình đào tạo: Đại Học

Du học Mỹ - Brenau University - Women College. Thành phố Gainesville, Chương trình đào tạo: Đại Học

Du học Mỹ - Brenau University - North Atlanta. Thành phố North Atlanta, Chương trình đào tạo: Đại Học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ILLINOIS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - DeVry University. Thành phố Naperville, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học *

Du học Mỹ - DePaul University. Thành phố Chicago, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ*

Du học Mỹ - Illinois College (IC). Thành phố Jacksonville, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Lewis University. Thành phố Romeoville, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - North Park University. Thành phố Chicago, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of Illinois Chicago. Thành phố Chicago, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - North Central College. Thành phố Naperville, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG INDIANA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Rose-Hulman Institute of Technology. Thành phố Terre Haute, Chương trình đào tạo: Đại học

Du học Mỹ - Trine University. Thành phố Angola, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG IOWA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Iowa State University. Thành phố Ames, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học

Du học Mỹ - University Of Northern Iowa (UNI). Thành phố Cedar Falls, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Cao Học *

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG KENTUCKY

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Campbellesville University. Thành phố Campbellesville, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Murray State University. Thành phố Murray, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MAINE

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Saint Joseph's College of Maine. Thành phố Standish, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of Maine. Thành phố Orono, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MARYLAND

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Goucher College. Thành phố Baltimore, Chương trình đào tạo: Đại học

Du học Mỹ - University of Maryland, Baltimore County (UMBC). Thành phố Baltimore, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MASSACHUSETTS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Northeastern University. Thành phố Boston, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - Anna Maria College (AMC). Thành phố Paxton, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Endicott College. Thành phố Beverly, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Fisher College. Thành phố Boston, Chương trình đào tạo: Đại Học

Du học Mỹ - Lasell University. Thành phố Newton, Chương trình đào tạo: Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - University of Massachusetts Boston. Thành phố Boston, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Western New England University. Thành phố Boston, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Westfield State University. Thành phố Springfield, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Clark University. Thành phố Worcester, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences. Thành phố Boston, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - Johnson & Wales University. Thành phố San Diego. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ *

 

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MICHIGAN

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Northwood University. Thành phố Midland, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Grand Valley State University. Thành phố San Diego. Chương trình đào tạo: Dự bị đại học, Đại Học, Thạc sỹ *

 

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MINNESOTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - St Thomas University. Thành phố Saint Paul, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MISSOURI

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Saint Louis University. Thành phố St. Louis, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Northwest Missouri State University. Thành phố Maryville, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ *

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEBRASKA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Creighton University. Thành phố Cleveland, Chương trình đào tạo: Đại Học

Du học Mỹ - University of Nebraska- Lincoln (UNL). Thành phố Lincoln, Chương trình đào tạo: Đại Học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEVADA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of Nevada Las Vegas. Thành phố Las Vegas, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học

Du học Mỹ - University of Nevada Reno. Thành phố Reno, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEW HAMPSHIRE

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - New England College (NEC). Thành phố Henniker, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sĩ

Du học Mỹ - Rivier University. Thành phố Nashua, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sĩ

Du học Mỹ - University of New Hampshire. Thành phố Durham, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Thạc sỹ 

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEW JERSEY

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Drew University. Thành phố Madison, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sĩ

Du học Mỹ - Georgian Court University. Thành phố Lakewood, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sĩ

Du học Mỹ - Rowan University. Thành phố Glassboro, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Stevens Institute of Technology (SIT). Thành phố Hoboken, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sĩ

Du học Mỹ - New Jersey Institute of Technology. Thành phố Newark, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEW MEXICO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of New Mexico. Thành phố Albuquerque, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEW YORK

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Long Island University. Thành phố Brooklyn, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ *

Du học Mỹ - Long Island University, Post. Thành phố Brookville, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ *

Du học Mỹ - Pace University. Thành phố New York City, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Thạc sỹ*

Du học Mỹ - Rochester Institute of Technology. Thành phố Rochester, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Berkeley College. Thành phố New York City, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Mercy College. Thành phố Dobbs Ferry, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Monroe College. Thành phố New York City, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học

Du học Mỹ - Rochester Institute of Technology. Thành phố Rochester, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - State University of New York (Geneseo). Thành phố Geneseo, Chương trình đào tạo: Đại Học

Du học Mỹ - State University of New York (Oswego). Thành phố Oswego, Chương trình đào tạo: Đại Học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NORTH CAROLINA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Duke University (DKU). Thành phố Durham, Chương trình đào tạo: Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG OHIO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Capital University. Thành phố Columbus, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Cleveland State University. Thành phố Cleveland, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Kent State University. Thành phố Kent, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Ohio Dominican University. Thành phố Columbus, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Tiffin University. Thành phố Tiffin, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of Dayton. Thành phố Dayton, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of Toledo. Thành phố Toledo, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học

Du học Mỹ - Youngstown State University. Thành phố Youngstown, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Miami University. Thành phố Oxford, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học

Du học Mỹ - Ohio Wesleyan University. Thành phố Delaware, Chương trình đào tạo: Đại Học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG OKLAHOMA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - The University of Tulsa. Thành phố Tulsa, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Thạc sỹ*

Du học MỹOklahoma State University. Thành phố Stillwater, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG PENNSYLVANIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Gannon University. Thành phố Erie, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ 

Du học Mỹ - Duquesne University (DQU). Thành phố Pittsburgh, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ *

Du học Mỹ - University of Scranton. Thành phố Scranton, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of the Sciences. Thành phố Philadelphia, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Wilkes University. Thành phố Wilkes-Barre, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG RHODE ISLAND

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Bryant University. Thành phố Smithfield, Chương trình đào tạo: Đại học

Du học Mỹ - Roger Williams University. Thành phố Bristol, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG SOUTH CAROLINA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of South Carolina. Thành phố Columbia, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG SOUTH DAKOTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - South Dakota School of Mines and Technology. Thành phố Rapid City, Chương trình đào tạo: Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG TENNESSEE

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ -  Lipscomb University. Thành phố Nashville, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học*

Du học Mỹ - Christian Brothers University. Thành phố Memphis, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - East Tennessee State University. Thành phố Johnson City, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Tennessee Tech University. Thành phố Cookeville, Chương trình đào tạo: Đại học

Du học Mỹ - University of Tennessee - Knoxville. Thành phố Knoxville, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG TEXAS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Texas A&M University. Thành phố Corpus Christi, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ*

Du học Mỹ - Baylor University. Thành phố Waco, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học*

Du học Mỹ - Texas Wesleyan University - Dallas. Thành phố Fort Worth, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ *

Du học Mỹ - Texas Tech University. Thành phố Lubbock, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of Mary Hardin- Baylor. Thành phố Belton, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - University of the Incarnate Word. Thành phố San Antonio, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Texas A&M - Texarkana. Thành phố Texarkana, Chương trình đào tạo: Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG UTAH

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Weber State University. Thành phố Ogden, Chương trình đào tạo: Đại học *

Du học Mỹ - University of Utah. Thành phố Salt Lake City, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG VERMONT

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - The University of Vermont. Thành phố Burlington, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG VIRGINIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ -  James Madison University. Thành phố Harrisonburg, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Liberty University. Thành phố Lynchburg, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Radford University. Thành phố Radford, Chương trình đào tạo: Đại học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Roanoke College. Thành phố Salem, Chương trình đào tạo: Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG WASHINGTON

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Western Washington University. Thành phố Bellingham, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Dự bị thạc sỹ, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Bellevue College. Thành phố Bellevue, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học

Du học Mỹ - Seattle Pacific University (SPU). Thành phố Seattle, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ

Du học Mỹ - Washington State University. Thành phố Everett, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học

 

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG WEST VIRGINIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Salem University. Thành phố Salem, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG WISCONSIN

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of Wisconsin-Stout. Thành phố Menomonie, Chương trình đào tạo: Đại Học, Thạc sỹ*

Du học Mỹ - Carroll University. Thành phố Waukesha, Chương trình đào tạo: Đại Học