HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Trưởng phòng Cố vấn
Điện thoại : 0906720608
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Cố vấn
Điện thoại : 0906710608
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Đại học

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ARIZONA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Arizona State University. Thành phố Phoenix. Chương trình đào tạo: Đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG CALIFORNIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - University of La Verne. Thành phố La Verne, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, thạc sỹ *

Du học Mỹ - California Lutheran University. Thành phố Thousand Oaks, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị thạc sỹ *

Du học Mỹ - National University. Thành phố San Diego. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại Học, Thạc sỹ *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG CONNECTICUT

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Hartford University. Thành phố West Hartford. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG FLORIDA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Lynn University. Thành phố Boca Raton. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Sau Đại học *

Du học Mỹ - University of West Florida. Thành phố Boca Raton. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Sau Đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ILLINOIS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - DePaul UniversityThành phố Chicago. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Sau Đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MASSACHUSSET

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Northeastern University. Thành phố Boston. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Chuyển tiếp đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MINNESOTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - St Thomas University. Thành phố Saint Paul. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, International Year 1 *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEW YORK

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Long Island University. Thành phố New York, Brooklyn, Brookville. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh,  Đại học, Sau Đại học *

Du học Mỹ - Pace University. Thành phố New York. Chương trình đào tạo *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG OKLAHOMA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - The University of Tulsa. Thành phố Tulsa. Chương trình đào tạo *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG TENNESSEE

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Lipscomb University. Thành phố Nashville. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG TEXAS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Baylor University. Thành phố Waco. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học *

Du học Mỹ - Texas A&M University. Thành phố Corpus Christi. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Sau Đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG VERMONT

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Vermont University. Thành phố Burlington. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh,  Đại học, Sau Đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG VIRGINIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - James Madison University. Thành phố Harrisonburg. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học *

 

DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG WASHINGTON

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Western Washington University. Thành phố Bellingham. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học và Sau Đại học *