TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Cao đẳng

 

DU HỌC MỸ - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Mỹ - Trường Edmonds College. Thành phố Tacoma. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Trung học, Cao đẳng *

Du học Mỹ - Trường Canãda college. Thành phố Redwood. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Trung Học, Cao đẳng *

Du học Mỹ - Trường College of San Mateo. Thành phố San Mateo. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao đẳng *

Du học Mỹ - Trường Skyline College. Thành phố San Bruno. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, chứng chỉ *

Du học Mỹ - Trường San Jose City College. Thành phố San Jose. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Chuyển tiếp Đại học *