TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Cao đẳng

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Langara College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Douglas College. Thành phố Richmond Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Vancouver Community College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học CanadaCamosun College. Thành phố Victoria. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Vancouver Film School. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Chứng chỉ, Tiếng anh trong lĩnh vực nghệ thuật *

Du học Canada - Okanagan CollegeThành phố Kelowna. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - College of New Caledonia. Thành phố Prince George. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Selkirk College. Thành phố Castlegar. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - La Salle College Vancouver. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Chứng chỉ *

Du học Canada - John Casablancas Institute (JCI)Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Chứng chỉ *

Du học Canada - North Island College. Thành phố Courternay Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Chứng chỉ

Du học CanadaAlexander College. Thành phố Burnaby. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Chuyển tiếp Đại học, Tiếng anh

Du học CanadaAcsenda School of Management. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Đại học

Du học Canada - Columbia College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Associate degree, Chuyển tiếp Đại học, Tiếng Anh *

Du học Canada - Corpus Christi College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Associate Degree, Tiếng Anh

Du học Canada - Vancouver Premier College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Chứng chỉ, Tiếng Anh

Du học Canada - Stenberg College. Thành phố Surrey. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Tiếng Anh

Du học Canada - Coquitlam College. Thành phố Coquitlam. Chương trình đào tạo: Associate Degree, Cao đẳng, Chuyển tiếp tín chỉ, Tiếng Anh

Du học Canada - Sprott Shaw College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Chuyển tiếp tín chỉ, tiếng Anh

 

 

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALBERTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Thành phố Calgary. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học

Du học Canada - Bow Valley College. Thành phố Calgary. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Norquest College. Thành phố Edmonton. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Northern Alberta Insitute of Technology. Thành phố Edmonton. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Đại học, Chứng chỉ

Du học Canada - Lethbridge College. Thành phố Lethbridge. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Đại học, Chứng chỉ

 

 

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG SASKATCHEWAN

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Saskatchewan Polytechnic. Thành phố Saskatoon. Khu học xá Regina. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

 

 

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MANITOBA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada - Red River College. Thành phố Winnipeg. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao, Đại học, Sau đại học, chứng chỉ

Du học Canada - Manitoba Institute of Trades and Technology. Thành phố Winnipeg

 

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ONTARIO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Seneca College. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - George Brown College. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Canadore College. Thành phố North Bay. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Centenial College. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Humber College. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Sheridan College. Thành phố Oakville | Missisauga | Brampton. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Conestoga College. Thành phố Kitchener. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Durham College. Thành phố Oshawa. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Fleming College. Thành phố Peterborough. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học 

Du học Canada - Niagara College. Thành phố Welland. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Loyalist College. Thành phố Belleville. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Algonquin College. Thành phố Ottawa. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Georgian CollegeThành phố Barrie. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học 

Du học Canada - St. Clair CollegeThành phố Windsor. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - St. Lawrence CollegeThành phố Kingston, Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Mohawk CollegeThành phố Hamilton. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học 

Du học Canada - Lambton CollegeThành phố Sarnia. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học *

Du học Canada - Confederation Collge.Thành phố Thunder Bay. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao, Chứng chỉ, Tiếng Anh

Du học Canada - Cambrian College of Applied Arts and Technology. Thành phố Greater Sudbury. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Chứng chỉ, Tiếng Anh

Du học Canada - Toronto Film School. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Tiếng Anh *

Du học Canada - Sault College. Thành phố Sault Ste. Marie. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, chứng chỉ

 

 

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG QUEBEC

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Lasalle CollegeThành phố Montreal. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Chứng chỉ *

Du học Canada - Vanier CollegeThành phố Montreal. Chương trình đào tạo: Tiếng anh *

Du học Canada - Cégep De La Gaspesie . Thành phố Montreal. Chương trình đào tạo: Tiếng anh *