HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Cao đẳng

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Langara College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Du học Canada - Douglas College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Du học Canada - Vancouver Community College. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Du học Canada - North Island College. Thành phố Vancouver Island. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Du học Canada - Vancouver Film School. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Chứng chỉ, Tiếng anh trong lĩnh vực nghệ thuật.

Du học Canada - Okanagan CollegeThành phố Kelowna. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Du học Canada - College of Caledonia. Thành phố Prince George. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Du học Canada - Selkirk CollegeThành phố Castlegar. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Du học Canada - The Art Institute of VancouverThành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao đẳng, Đại học, Chứng chỉ

Du học Canada - John Casablancas Institute (JCI)Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: Cao đẳng, Chứng chỉ

 

 

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALBERTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Thành phố Calgary. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Bow Valley College. Thành phố Calgary. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Norquest College. Thành phố Admonton. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

 

 

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ONTARIO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Seneca College. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - George Brown College. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Centenial College. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Humber College. Thành phố Toronto. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Sheridan College. Thành phố Missisauga. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Conestoga College. Thành phố Kitchener. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Fanshawe College. Thành phố London. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Fleming College. Thành phố Peterborough. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Loyalist College. Thành phố Belleville. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Algonquin College. Thành phố Ottawa. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Georgian CollegeThành phố Barrie. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - St. Clair CollegeThành phố Windsor. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Mohawk CollegeThành phố Hamilton. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

Du học Canada - Lambton CollegeThành phố Sarnia. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Sau đại học.

 

 

DU HỌC CANADA - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG QUEBEC

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Lasalle CollegeThành phố Montreal. Chương trình đào tạo: Tiếng anh, Cao Đẳng, Đại học, Chứng chỉ

Du học Canada - Vanier CollegeThành phố Montreal. Chương trình đào tạo: Tiếng anh