TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Đại học

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALBERTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - MacEwan University. Thành phố Edmonton. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao Đẳng, Đại học *

Du học Canada - Mount Royal University. Thành phố Calgary. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao Đẳng, Đại học

Du học Canada - University of Calgary. Thành phố Edmonton. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao Đẳng, Đại học, Cao học *

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Kwantlen Polytechnic UniversityThành phố: Surrey. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học 

Du học Canada - University of Canada WestThành phố: Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Đại học, Dự bị cao học; Sau Đại học *

Du học Canada - Capilano University . Thành phố: North Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - University of Fraser ValleyThành phố: Abbotsford. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - University of Victoria. Thành phố: Victoria. Chương trình: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Royal Road UniversityThành phố: Victoria. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Dự bị Đại học, Đại học, Dự bị cao học; Sau Đại học

Du học Canada - Vancouver Island UniversityThành phố: Nainamo. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Thompson River University Thành phố: Kamloops. Chương trình đào tạo: : Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Trinity Western University. Thành phố LangleyChương trình đào tạo: : Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - University of Northern British Columbia. Thành phố Prince GeorgeChương trình đào tạo: : Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - Fairleigh Dickinson University Vancouver. Thành phố Vancouver. Chương trình đào tạo: : Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - Simon Fraser University. Thành phố Burnaby. Chương trình đào tạo: : Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG MANITOBA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - University of WinnipegThành phố: Winnipeg. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Brandon University. Thành phố Brandon Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học 

Du học Canada - ICM+University of Manitoba. Thành phố Winnipeg. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Dự bị đại học, Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

 

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG SASKATCHEWAN

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - University of SaskatchewanThành phố: Saskatoon. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học.

Du học Canada - University of Regina. Thành phố Regina. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học.

 

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ONTARIO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - King's University College. Thành phố: London. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Lakehead UniversityThành phố: Thunder Bay. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Wilfrid Laurier University. Thành phố: Waterloo.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - University of Ontario Institute of Technology. Thành phố: Oshawa.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Brock University. Thành phố: Niagara.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Carleton University. Thành phố Ottawa

Du học Canada - Laurentian University. Thành phố Greater Sudbury

Du học Canada - Brescia University College. Thành phố London

Du học Canada - Huron University College. Thành phố London

Du học Canada - University of Windsor. Thành phố Windsor

Du học Canada - Trent University. Thành phố Peterborough

Du học Canada - Lakehead University. Thành phố Thunder Bay

Du học Canada - University of Guelph. Thành phố Guelph

Du học Canada - Ryerson University. Thành phố Toronto

 

 
 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NOVA SCOTIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada - Mount Saint Vincent University. Thành phố: Halifax.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Cape Breton University . Thành phố: Sydney.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học *

Du học Canada - Acadia University. Thành phố Wolfville

Du học Canada - Saint Mary's University. Thành phố Halifax

Du học Canada - Dalhousie University. Thành phố Halifax

Du học Canada - St. Francis Xavier University. Thành phố Antigonish

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NEW BRUNSWICK

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada - University of New Brunswick. Thành phố Fredericton

Du học Canada - Mount Alison University. Thành phố Sackville

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG PRINCE EDWARD ISLAND

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada - University of Prince Edward Island. Thành phố Charlottetown

Du học Canada - Memorial University of Newfoundland. Thành phố St.John's