HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Trưởng phòng Cố vấn
Điện thoại : 0906720608
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Cố vấn
Điện thoại : 0906710608
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Đại học

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALBERTA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - MacEwan University. Thành phố Edmonton. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao Đẳng, Đại học

Du học Canada - Mount Royal University. Thành phố Calgary. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao Đẳng, Đại học

Du học Canada - University of Calgary. Thành phố Edmonton. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao Đẳng, Đại học, Cao học

 

 

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - Kwantlen Polytechnic UniversityThành phố: Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - University of Canada WestThành phố: Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Đại học, Dự bị cao học; Sau Đại học

Du học Canada - Capilano University . Thành phố: North Vancouver. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - University of Fraser ValleyThành phố: Abbotsford. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - University of Victoria. Thành phố: Victoria. Chương trình: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - Royal Road UniversityThành phố: Victoria. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Dự bị Đại học, Đại học, Dự bị cao học; Sau Đại học

Du học Canada - Vancouver Island UniversityThành phố: Nainamo. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - Thompson River University Thành phố: Kamloops. Chương trình đào tạo: : Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

 

 

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG SASKATCHEWAN

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - University of SaskatchewanThành phố: Saskatoon. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

 

 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ONTARIO

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

 

Du học Canada - King's University CollegeThành phố: London. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - Lakehead UniversityThành phố: Thunder Bay. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - Wilfrid Laurier University. Thành phố: Windsor.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - University of Ontario Institute of Technology. Thành phố: Oshawa.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - Brock UniversityThành phố: Niagara.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

 
 

DU HỌC CANADA - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG NOVA SCOTIA

(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)

Du học Canada - Mount Saint Vincent University. Thành phố: Halifax.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học

Du học Canada - Cape Breton University Thành phố: Sydney.  Chương trình đào tạo: Tiếng Anh; Cao Đẳng, Đại học, Sau Đại học