HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Trưởng phòng Cố vấn
Điện thoại : 0906720608
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Cố vấn
Điện thoại : 0906710608
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Đại diện tại Việt Nam
Trung học

Trung học

 DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG ARIZONA(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)Du học Mỹ - The Rancho Solano Preparatory School. Thành phố Glendale * DU HỌC MỸ- TRUNG HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI BANG ...
Cao đẳng

Cao đẳng

 DU HỌC MỸ - CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA HKPS(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)Du học Mỹ - Trường Edmonds College. Thành phố Tacoma. Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Trung học, Cao đẳng *Du học Mỹ - Trường Canãda college. ...
Đại học

Đại học

  DU HỌC MỸ - ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA HKPS TẠI TỈNH BANG ALABAMA(Bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết)Du học Mỹ - Auburn University. Thành phố Auburn, Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Đại học, Thạc sỹ Du ...