HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Thư chúc mừng của anh Quách Hoàng Phong - phụ huynh học sinh Quách Phương Thùy và Quách Tấn Lợi

Thư chúc mừng đến từ gia đình anh Quách Hoàng Phong, phụ huynh của hai du học sinh Quách Phương Thùy, hiện đang theo học tại Portland State University và học sinh Quách Tấn Lợi, hiện đang học tại trường Portland Community College, USA. 

“Ý kiến:  Quách Hoàng Phong

Công ty H-K-P

1- Dịch vụ ân cần, nhiệt tình, lịch thiệp (tốt)

2- Có trách nhiệm với khách hàng (cao)

3- Cần duy trì phát huy để giữ vững và phát triển bền vững

4- Chúc mừng 10 năm qua và nhân lên trong thời gian tới

Phụ huynh

-Quách Phương Thùy

- Quách Tấn Lợi

Bạc Liêu”

Hình ảnh thư chúc mừng từ anh Quách Hoàng Phong: 

thu-chuc-mung-quach-hoang-phong