HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Thành tựu

► Năm 2007 - Thành lập công ty TNHH DV Hoàng Kim Phát

 

► Năm 2010 - Thành lập văn phòng HKPS tại thành phố Đà Nẵng 

 

► Năm 2011 - Được cấp giấy chứng nhận quốc tế - Singapore Education Specialist 

 

► Năm 2012 - Được cấp giấy chứng nhận quốc tế - PIER - Qualified Education Agent Counsellor 

 

► Năm 2013 - Tư vấn viên tại HKPS được cấp chứng chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tư Vấn Du Học 

 

► Năm 2015

♦ Được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ Tư Vấn Du Học bởi UBND Thành Phố Đà Nẵng - Sở Giáo Dục và Đào Tạo 

♦ Được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ Tư Vấn Du Học bởi UBND Thành Phố Hồ Chí Minh - Sở Giáo Dục và Đào Tạo 

 

► Năm 2017 - Kỉ niệm 10 năm thành lập công ty TNHH DV Hoàng Kim Phát