HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

THƯ CẢM NHẬN: PHẠM QUANG PHÚC BẢO – TP. ĐÀ NẴNG

 


Kính gửi công ty HKPS,
Tôi tên là Phạm Quang Phúc Bảo, Hoc sinh trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng.
Hiện nay tôi đã đủ Hồ sơ để sang Hoa Kỳ du học tháng 8 năm 2012 theo đúng nguyện vọng.