HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0906 710 608

0906 720 608

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
 

TP Hồ Chí Minh
0906 710 608 - 
0906 720 608

TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Thư Cảm ơn từ Nguyễn Thanh Nhân

Thu_Cam_On_

 

Thư Cảm ơn từ Nguyễn Thanh Nhân,

Bạn Nguyễn Thanh Nhân tìm đến HKPS Edu với khao khát có 

được một môi trường giáo dục tiên tiến tại đất nước Hoa Kỳ. 

Và HKPS Edu đã giúp đỡ và hỗ trợ em hoàn tất hồ sơ, xin được 

Visa và hiện đang theo học tại Florida State University.

HKPS Edu rất xúc động khi nhận được lá thư cảm ơn từ Nguyễn 

Thanh Nhân.

Chúc bạn học thật tốt, mạnh khỏe và luôn thành công trong 

cuộc sống!

HKPS Edu – Dịch vụ khác biệt cho tiền đồ vươn xa

 

 

 

 

                                                                    01-04-2016_02