HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Tư vấn viên
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Tư vấn viên
Tên : Vũ Phượng
Chức vụ : Tư vấn viên
 
TP Hồ Chí Minh
0938.457.499
TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

visa
VISA: TRẦN LỆ LỢI

VISA: TRẦN LỆ LỢI

Ngày sinh : 03/10/1991
Tỉnh/tp : Hồ Chí Minh
Quốc gia đến : Canada
Trường : Langara College
Ngành học : Business Administration
Bậc học : University
VISA: TRẦN PHẠM PHƯƠNG VY

VISA: TRẦN PHẠM PHƯƠNG VY

Ngày sinh : 09/07/1997
Tỉnh/tp : Hồ Chí Minh
Quốc gia đến : Canada
Trường : SAIT Polytechnic
Ngành học : Hospitality Management
Bậc học : College
VISA: NGUYỄN PHAN TRƯỜNG VINH

VISA: NGUYỄN PHAN TRƯỜNG VINH

Ngày sinh : 12/12/2000
Tỉnh/tp : Hồ Chí Minh
Quốc gia đến : Canada
Trường : Lauren Hill
Ngành học : High School
Bậc học : Grade 10
VISA: NGUYỄN PHAN TRƯỜNG PHƯỚC

VISA: NGUYỄN PHAN TRƯỜNG PHƯỚC

Ngày sinh : 30/08/2002
Tỉnh/tp : Hồ Chí Minh
Quốc gia đến : Canada
Trường : Lauren Hill
Ngành học : Secondary School
Bậc học : Grade 8