HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Tư vấn viên
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Tư vấn viên
 
TP Hồ Chí Minh
0938.457.499
TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

visa
Visa NGUYỄN THỊ KIM ANH

Visa NGUYỄN THỊ KIM ANH

Ngày sinh : 17/7/1988
Tỉnh/tp : Biên Hoà
Quốc gia đến : USA
Trường : New England College
Ngành học : English + MS in Management
Bậc học : Tiếng Anh + Thạc sỹ
Visa TĂNG KIẾN NGHIỆP

Visa TĂNG KIẾN NGHIỆP

Ngày sinh : 17/10/1992
Tỉnh/tp : Hồ Chí Minh
Quốc gia đến : USA
Trường : Edmonds Community College
Ngành học : High School
Bậc học : Trung học
Visa TÔN BÍCH HÀ

Visa TÔN BÍCH HÀ

Ngày sinh : 26/1/1972
Tỉnh/tp : Hồ Chí Minh
Quốc gia đến : Canada
Trường : Humber College
Ngành học : English for Academic Purpose
Bậc học : Tiếng Anh
Visa NGUYỄN THỊ KHÁNH VY

Visa NGUYỄN THỊ KHÁNH VY

Ngày sinh : 27/3/1993
Tỉnh/tp : Hồ Chí Minh
Quốc gia đến : Canada
Trường : Fraser International College
Ngành học : ESL + Bachelor of Business Administration
Bậc học : Anh văn+ Đại học