HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Tư vấn viên
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Tư vấn viên
 
TP Hồ Chí Minh
0938.457.499
TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Tuyển dụng

1. Chính sách tuyển dụng

Được Công ty sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” với những tiêu chí tuyển dụng công khai, minh bạch…đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao.
Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn dựa trên nguyên tắc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên, thực hiện theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

2. Chính sách đào tạo & Phát triển nhân viên

Song hành với chiến lược phát triển kinh doanh, Nón Sơn đặc biệt rất chú trọng vào yếu tố con người trong chiến lược phát triển toàn diện và bền vững của công ty.
Trong suốt gần 20 năm qua, Nguồn Nhân lực của công ty chính là phần quan trọng nhất của Nón Sơn, đó là sự kết hợp của những con người khác nhau, sự đa dạng về văn hóa và sự dày dạn kinh nghiệm trong ngành. Bằng chính chiến lược quản trị nhân sự hợp lý, chính sách đãi ngộ tốt, cạnh tranh và hấp dẫn, Kinh Đô đã xây dựng được một đội ngũ nhân tài có tầm nhìn, có nhiệt huyết, họ là người có nhiều kinh nghiệm có kiến thức về ngành hàng, đảm bảo cho chiến lược tăng trưởng của HKPS

Vị trí Ngày đăng Số lượng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
HKPS Tuyển Dụng Vị Trí Admin 17/04/17 1 Văn Phòng TPHCM
HKPS Tuyển dụng Vị Trí Sales 17/04/17 1 Văn Phòng TPHCM