HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Tư vấn viên
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Tư vấn viên
 
TP Hồ Chí Minh
0938.457.499
TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Cao Học

Chương trình Sau Đại Học

Các bạn sinh viên đã có bằng Đại Học có thể tiếp tục họcChương Trình Cao Học để hoàn tất một trong 2 lọai văn bằng sau:


Bằng Thạc Sỹ

alt

Chương trình này thường được đào tạo trong vòng 2 năm và chuyên sâu vào các chuyên ngành. Các bạn sinh viên thông thường chọn học chương trình Thạc Sỹ với các ngành liên quan tới chuyên ngành đại học đã học trước đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như cũng có những sinh viên thep học chương trình Thạc Sỹ nghành Quản Trị Kinh Doanh (MBA) mà khi học đại học đã từng theo học 1 chuyên ngành khác.
 

 Bằng Tiến Sỹ

Các sinh viên muốn học chương trình chuyên sâu và Cao hơn thì có thể theo học chương trình Tiến Sỹ (PhD). Bằng Tiến Sỹ có thể được đào tạo từ 3 tới 6 năm. Điều này phụ thuộc vào chuyên nghành, phụ thuộc vào năng lực học tập cũng như luận văn mà bạn đã chọn. Luận văn là một nghiên cứu chuyên sâu trên giấy và được yêu cầu phải được hoàn tất trước khi được cấp bằng.